Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. november 23. - Képviselő-testületi ülés

2010.11.29

2010. november 23. - Képviselő-testületi ülés

 

1. rész Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. november 23-án tartotta soron következő ülését a Városháza tanácskozó termében.

A testület az ülés kezdetén elfogadta a napirendi pontokat. A polgármesteri jelentést Csige Tamás polgármester szóban egészítette ki.  Részt vett 2010. november 21-én a Szent István ereklye elhelyezésén a Székesegyházban, majd ezt követően az adventi ünnepségsorozat második gyertyájának meggyújtásán a Vasvári Téren. Urgyánné Tószegi Erika festőművész 2010. november 22-én tartotta kiállításának megnyitóját a Görög Demeter Művelődési Ház TIT termében melyen szintén megjelent.

A települési képviselők a lejárt idejű határozatok kapcsán nehezményezték, hogy a képviselő testület tagjai még nem kapták meg DVD lemezen a 2010. október 26-i ülés anyagát. Csige Tamás polgármester elmondta, hogy a legutóbbi alkalommal hiba csúszott a DVD-k elkészítésének folyamatába, mivel kevesebbet kaptak, mint várták. El akarta kerülni, hogy a képviselők ne egyformán jussanak hozzá az anyaghoz, ezért a helyzet áthidalására került fel az anyag Petrován Pál úr weboldalára. Természetesen a jövőben továbbra sem lesz akadálya a lemezek postai úton történő eljuttatásának. Kranyik László képviselő úr erre vonatkozóan felvetette, hogy a jövőben inkább Hajdúdorog honlapján kellene elérhetővé tenni a felvételeket. A polgármester úr kijelentette, hogy ennek nincsen semmi akadálya és gondoskodni fog róla, hogy a lakosság naprakész és precíz tájékoztatást kapjon a város ügyeiről.

A polgármesteri jelentést a testület elfogadta.

 

2. rész Az első napirendi pont keretében tárgyalták Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) KT rendelet módosítását.

A Csige Tamás polgármester úr kijelentette, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ne kelljen kollégától megválniuk egyik intézményben sem. A nyugdíjazások kapcsán elköszönő kollégák munkájának elvégzésére pedig többletfeladatokkal igyekeznek többletfinanszírozást szerezni. A hivatal létszámának növekedésével kapcsolódóan tájékoztatta a testületet, hogy az előterjesztésben szereplő plusz fővel határozott idejű munkaszerződést állt szándékukban kötni.

Debreczeni Csaba képviselő úr véleménye szerint a nyugdíjba vonult könyvtárvezető díjazását bele kellett volna építeni a költségvetésbe, ám úgy gondolja, hogy a testületet nem tájékoztatták arról, hogy annak mennyi szabadsága maradt.

 

3. rész Csige Tamás polgármester kijelentette, hogy az adott helyzetben a lehető legköltséghatékonyabb megoldást javasolta 2009 decemberében, amit a képviselő testület döntése változtatott meg, és így jelentős kötelezettség keletkezett. Kranyik László képviselő úr szerint pedig jogos igényük lett volna arra, hogy ha már tiszteletből felmentik Galamb Györgynét a munkavégzés alól, akkor tájékoztatva legyenek a döntésük nem várt következményeiről. Csige Tamás polgármester úr erre vonatkozóan leszögezte, hogy volt szakszerűen elkészített határozati javaslat és egyszerűen képtelenség minden egyes témában 100%-os tájékoztatást nyújtani, mert nem tudhatják, hogy egyes képviselőket mi érdekli behatóbban. Amennyiben a képviselők valamivel kapcsolatban igénylik a többlettájékoztatást úgy jelezzék ezt a hivatal felé és minden valószínűség szerint meg is fogják kapni.

A rendeletmódosítást a testület egyhangúlag elfogadta.

 

 4. rész Ezt követően tárgyalták Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2010. III. negyedévi költségvetésének helyzetét. A polgármester rámutatott, hogy ebben a kimutatásban már tisztán lehet látni, hogy szigorodott a város költségvetése, érzékelhető az iparűzési adó kiesése, amely komoly likviditási problémákat vetíthet előre a IV. negyedévben. A beszámolót elfogadták.


 

 5. rész Ezt követően a testület elfogadta Hajdúdorog Város Polgármesteri Hivatal 2011-re vonatkozó köztisztviselői teljesítménykövetelményei alapot képező célok meghatározását, azonban nem támogatta az értékeléshez kapcsolódó ösztönzőrendszert, mely javaslat 2 millió Ft-ot tartalmazott, amely a két évvel ezelőtt még 5 millió Ft-tal volt megszavazva.

 

6. rész Ismét napirendre került az OKIN Hungary Gépgyártó Kft. tulajdonában lévő Hajdúdorog 552/3. hrsz. ingatlan megvásárlásának finanszírozásáról szóló előterjesztés, melyet előző héten tárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Bizottság (PGSZB), valamint az Oktatási, Közművelődési és Ügyrendi Bizottság (OKÜB) is, melyek nem javasolták az előterjesztésben foglalt vételár finanszírozási mód elfogadását.


Csige Tamás polgármester a testületi ülésen értesült először arról az információról, mely szerint a vállalat visszahozná Dorogra a termelést, mivel nem elégedett a Romániába kitelepített részleg munkájának intenzitásával és minőségével. Elmondta, hogy őszintén kételkedik ennek valóságalapjában, annál is inkább, mert egy, a vezetők által oly gondos előkészítést igénylő stratégiai döntést, mint a vállalat kiköltöztetése, nem lehet egyszerűen visszafordítani. Annak idején amennyire polgármesteri hatásköre, befolyása engedte, minden eszközzel megpróbálta befolyásolni a cégvezetés bezáratásra vonatkozó elhatározását. Egyébként a napokban, hetekben történt egyeztetések kapcsán sem kapott erre irányuló jelzést.

 

7. rész A továbbiakban kifejtette, hogy nem érti, hogy miért óvatoskodik a testület immár fél éve a vásárlási konstrukció elfogadásán, amikor bérlői nyilatkozatokkal, sokrétű számításokkal van alátámasztva az, hogy a birtokbavétel gazdaságilag megérné a városnak. A bérlők és a lakosság lassan elbizonytalanodik és az iparűzési adó kiesése is komoly problémákkal szembesíti az önkormányzatot. Elmondta, hogyha mi magunk nem teszünk annak érdekében, hogy munkahelyet teremtsünk, vagy ehhez befogadó környezetet generáljunk, akkor hiába várjuk kívülről a segítséget. Csak az nem látja, hogy mekkora lehetőség van ebben a területben, aki nem akarja. Még a romos kazánházra is akadt érdeklődő, aki ott valamilyen tevékenységet akarna, tudna folytatni.

 

8. rész Több ízben kifejtette, hogy nem tud konkrét számadatokkal válaszolni a feltett kérdésekre, hiszen ezek tárgyalásoktól, megegyezéseken alapuló konstrukcióktól függenek, melyeket előzetesen a testület fog megtárgyalni, miután tulajdonosai lettek a területnek. Addig pedig nem tud érdemben tárgyalni a bérlőkkel, ameddig nem tulajdonos a város.

 

9. - 11. rész Most arról kellene beszélni, hogy milyen konstrukció érné meg legjobban a városnak, de e helyett mindenki csak a megvásárlás ellen érvel.

 

  

 

12. rész Az OKIN megvásárlásáról már döntött a testület. Amennyiben nem áll szándékukban a tulajdonszerzés, akkor ezt valaki vállalja fel és szavazzanak róla. Ő személy szerint mindent el fog követni, hogy ha ez megtörténik, akkor meggyőzze a piaci szereplőket, hogy ez igenis megtérülő befektetés.

 

13. rész Orosz Imre képviselő azt javasolta, hogy alaposabb mérlegelés után a 2010. december 14-i ülésen döntsenek az ügyről.

 

14. rész Ezt követően Incze Mihály képviselő úr ügyrendi javaslattal állt elő. Támogatja, hogy jövő hónapban tárgyalják újra az előterjesztést, de akkor most kellene tisztázni, hogy ki mit szeretne látni a kiküldött anyagban. Mindent, ami megkönnyítheti a döntést. A továbbiakban elmondta, hogy nem szabad veszni hagyni a telephelyet, hiszen ha más veszi meg, akkor a város már nem fog tudni beleszólni annak ügyeibe. Az előző cég is megcsinálta azt, hogy hónapokon keresztül alacsony fizetésért kiválogatta azokat az embereket, akikkel a továbbiakban együtt kívánt dolgozni és a többit elengedte. Ezenfelül fontolóra kellene venni, hogy ez az ipari park lenne az egyetlen olyan tulajdona a városnak, mely bevételt képes termelni és emellett még munkához is segítené a lakosságot. Fontos lenne minél előbb dönteni, hiszen januártól komoly problémával fognak szembesülni, akik eddig közfoglalkoztatottként dolgoztak, és az önkormányzat is a segélyezésük tekintetében. Másik érvként hozta fel az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) foglalt fejlesztéseket is, melyeket esélye sem lesz a városnak megpályázni, ha nincs megfelelő területe. 

 

15. rész Az OKIN Hungary Gépgyártó Kft. tulajdonba vételéhez, a vételár finanszírozásának módjáról szóló napirendi pont tárgyalásában döntést halasztottak. A 2010. december 14-i ülésen minden a képviselők által kért irányba kibővített előterjesztés szerint fogják tárgyalni. 

 

16. rész Az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról (IVS) a készítőjének dr. Szabó Attilának jelenlétében tárgyaltak.

Debreczeni Csaba települési képviselő nem értett egyet az anyagban szereplő sportpálya áttelepítésével, kérte hogy az anyagban inkább új létrehozása szerepeljen. Ellenezte a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény oldalsó kerítésének beljebb hozatalát, mely parkolóhelyek kialakítása miatt válna szükségessé. Nem értett egyet a Mozi kapcsán annak funkcióváltásáról szóló résszel. A közösségi tér kialakítása nem zárja ki a filmek vetítését. Ezen felül kérdezte, hogy nincs-e ellentmondás a kiskörút szélesítése és a körforgalom kialakítása között. Javasolta, hogy a megvalósítandó feladatoknál a Coop áruház homlokzat-felújítása mellett szerepeljen a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolájának homlokzat-felújítása. Kranyik László képviselő szerint az IVS fokozottan koncentrál a turizmus fejlesztésére, ám emellett keveset foglalkozik a város fő profiljával, a mezőgazdasággal. Dr. Zeleni Ferenc képviselő szerint a termálvíz hasznosításában segédkezve lehetne nagyobb részt vállalni a mezőgazdaságból. A foglalkoztatások tekintetében pedig a kézigényes foglalkoztatásra kellene összpontosítani, így pl. fűtőházakat létrehozni.

 

17. rész Csige Tamás polgármester úr az új sporttelep kapcsán megfogalmazta, hogy egy olyan sportkomplexumot kellene tervezni a strand mellett, melyben több sportág művelésére nyílik lehetőség. A kiskörút terveivel kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, hogy azok még 2005-ben el lettek fogadva. A mozi kapcsán pedig valóban a funkcióbővítés a helyes megfogalmazás. A mezőgazdaság fejlesztésére pedig az ipari akcióterület adhat lehetőséget. Az iskola homlokzat-felújításának pedig nincs akadálya, hogy a tervekbe bekerüljön. Ezen felül az elmúlt testületi ülések kritikáira reflektálva elvégzett egy kis számítást, arra vonatkozóan, drágállják a most készülő dokumentumot. Ez érthetetlen annak tükrében, hogy a 2006-ig terjedő ciklus alatt elfogadtak egy hasonló jellegű tanulmányt bruttó 10 millió Ft-ért, melynek lapja 59 ezer Ft-ba került. Abból a tervezetből négy oldalas hibalista állítható össze, és többek között Baktalórántháza adatait tartalmazta Hajdúdorogé helyett. Véleménye szerint a mércének egyformának kellene lennie.

Szabó Attila ígéretet tett a változtatások alkalmazására, ám rámutatott, hogy a testület éppen a kijelölt ipari terület mellett kívánja hagyni a sportpályát. A Mozi azért szerepel többfunkciós közösségi házként, mert a jelenlegi nevén nem nyerne pályázati támogatást.

 

18. rész Az IVS egyébként az idők folyamán módosulhat, viszont jelenlegi formájában egy jó alapnak fog szolgálni.

Az IVS-t a módosító javaslatokkal együtt elfogadták.

 

19. rész Ismételten tárgyaltak Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló módosított 7/1999. (VI.01.) KT. rendelet módosításáról.

 

20. rész Csige Tamás polgármester az OKÜB javaslatai kapcsán rávilágított, hogy nem világos számára a napirendi pontokhoz kapcsolódó hozzászólások szabályozásának módja, továbbá nem egyértelmű, hogy a testület milyen formában kéri a lejárt és folyamatos idejű határozatok kapcsán a tájékoztatást.

 

21. rész A testület ezt követően megegyezett, hogy csak a bizottságok külső tagjairól fog dönteni titkos szavazással, mert a bizottsági javaslatok további egyeztetéseket igényelnek.

 

22. rész Csige Tamás polgármester úr javaslatot tett az OKÜB külső bizottságának tagjaira. Részéről Körtefái Istvánt, az önkormányzat legnagyobb oktatási intézményének igazgatóját jelölte meg. Választása indoklásaként rámutatott, hogy az intézményt a bizottságból senki sem képviseli, ám mint önkormányzati oktatási és művészetoktatási intézmény szükséges lenne, hogy képviseltetve legyen. Az igazgató úr az előző ciklusban is tagja volt a bizottságnak és kellő szakmai hozzáértéssel rendelkezik. A PGSZB külső tagjainak hasonló megfontolásból ajánlja Pappné Harman Juliannát, az iskola gazdasági igazgatóját. Az önkormányzat költségvetését tekintve kellő tapasztalattal és rálátással bír, tekintve, hogy egy önállóan gazdálkodó intézmény vezetője. A szociális terület képviseletére pedig Korona Imrénét javasolja, aki hosszú ideje vezetője egy olyan szociális intézménynek, amely közvetlenül is szembesül azokkal a kihívásokkal amelyekkel ennek a bizottságnak foglalkoznia kell.

 

23. rész Görögh László települési képviselő ezt követően jelezte érintettségét és azt, hogy nem kíván szavazni.

 

24. rész Elbírálták a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat magasabb vezetői állásra kiírt pályázatokat. A felhívásra két jelentkező küldte be önéletrajzát, viszont csak egy, Farkasné Jurás Zsuzsanna pályázata felelt meg a szakmai és formai követelményeknek, így az eseti bizottság és a PGSZB egybehangzóan őt támogatta. Csige Tamás polgármester úr ismertette, hogy jelen esetben két markánsan elváló intézmény feladatköreinek ellátásáról, irányításáról van szó, mely az elmúlt időben a legnagyobb kihívásait a Családsegítő Szolgálat területén kapta. Zsuzsanna megbízott intézményvezetőként látta el a feladatot úgy, hogy menet közben olyan fejlesztések, programok tudtak elindulni, melyek a szakmai munkát támogatják. Meggyőződése, hogy az elmúlt évek, hónapok kellőképpen bebizonyították azt, hogy a szakmai elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.

Az elbírás részleteiről Mislovics Andrea, mint az eseti bizottság tagja számolt be,

 

25. - 26. rész majd felkérte a pályázót Farkasné Jurás Zsuzsannát, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy milyen fejlesztések valósultak meg, milyen eredmények születtek a pályázatok segítségével az intézményvezetősége alatt. 

27. rész A beszámolót elfogadták, majd a testület határozott időre, 2011. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig Farkasné Jurás Zsuzsannát bízta meg a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetésével.

Szavazások

A szavazás eredményes és érvényes volt, mely alapján megállapítást nyert, hogy az OKÜB külső tagjai Görögh Sándor és Orosz Gurbán Enikő, a PGSZB külső tagjai Pappné Harman Julianna, Rácz István, Simon Zoltán és Vasvári János lettek.

Az alpolgármester megválasztásáról titkos szavazás keretében döntött a testület. Csige Tamás polgármester úr ismételten Incze Mihály képviselőt jelölte a posztra, ám a testület 6 - 3 arányban nem támogatta a jelöltet. A polgármester a következő ülésen újra javaslatot tesz az alpolgármester személyére.

 

28. rész A karácsonyi ajándékcsomagokhoz a képviselő-testület eddig minden évben támogatást biztosított az ünnep méltó megünneplésére a szociálisan hátrányos helyzetű személyek számára. Idén a szűkös költségvetés mellett azonban nincs fedezet ezek finanszírozására. Csige Tamás polgármester úr áthidaló javaslatára azonban lehetségessé válik a 2011 évi költségvetésből való kifizetés. Kezdeményezésére 2010 évben az Idősek Klubja 32 ellátottja számára összeállított karácsonyi ajándékcsomagok költségeire egyenként 5.000.- Ft-ot, összesen 160.000.- Ft-ot biztosított. 200 fő általános iskolás gyermek részére 3.000.- Ft/fő összegben, összesen 600.000.- Ft-ban állapította meg a  csomagok értékét. A fogyatékkal élő személyek részére 5.000.- Ft/fő összegben, a 90. életévüket betöltött személyek részére 15.000.- Ft/fő összegben biztosított támogatást.

 

29. rész Két napirendi pont keretében is foglalkoztak a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Az energetikai korszerűsítésére beadott pályázatához önerőt biztosít a testület, amennyiben az támogatásban részesül. A beruházás bruttó bekerülési költsége: 8 695 375 Ft, melyből saját forrás: 3 478 150 Ft és a támogatás 60 %-os: 5 217 225 Ft. Ezen felül módosításra került az iskola alapfokú zenei és művészeti oktatásért fizetendő térítési díjakról szóló rendelete, melyben már új néven szerepel az intézmény, és új térítési díjtáblázat került a régi helyébe. A Korszerű Oktatásért Alapítványon keresztül pedig kiegészítették 59.300 Ft-tal 34 fő díját.

Továbbra sem érkezett többlet információ a „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által fenntartott szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásának részleteiről. A testület ennek fényében csak az előterjesztés azon részét szavazta meg, melyben egyetértenek a pályázat benyújtásával, ám a díjképzésre vonatkozó ismeret hiányában nem vállaltak biztosítékot a pályázatban foglaltak betartására.

 

30. rész Elfogadták az új önkormányzati ciklus indulása során a cigány kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodást. Az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodás tervezet tartalmi elemei nem változtak. Elsősorban jogszabályi hivatkozások és pontosítások kerültek beépítésre.

A 2010. évi Közoktatási Minőségirányítási Munkaterv keretében, a közoktatási intézmények szakemberei és vezetői elkészítették a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulóik helyzetéről készült beszámolóikat, melyeket a testület elfogadott.

 

31. - 32. rész Egyéb 

Mosolygó Marietta

_____________________________________________________________________________

 

Meg tudná mondani valaki, hogy a következő szöveg
melyik videó részlethez tartozik?  Előlre is köszönöm.

 

Elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában beérkezett pályázatok. A testület a tavalyi 60 fő helyett idén 71 főt tudott támogatni. Összességében 75 pályázat érkezett, ebből négy pályázatot kizártak, mert megállapítást nyert, hogy nem jogosultak a támogatásra.


9 db ’B - típusú’ pályázó jelentkezett, akiknek 5000 Ft/hó-ban határozták meg a támogatás mértékét, míg többiek ’A - típusú’ differenciált támogatást nyertek, mely 3000 – 4000 – 5000 Ft/hó összegig terjed. Csige Tamás polgármester úr elmondta, hogy így teljesülhetett azaz elv, hogy aki pályázott az támogatást kapott annak arányában, hogy milyen a család szociális helyzete.

 

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

rerere

(feldmajer, 2010.12.04 18:22)

Zoli ügyesen terel mint a juhászkutya . Nekem nem fáj , hogy nyilvános a KT ülés! Az Szmsz nem formalitás!
Mindössze újra és újra leírom és bizonyítom (2010. 11. 29. 18:52): Pál nem független Csige Tamástól. Ami természetesen nem probléma.

Miért kellett harmadjára is azt a személyt javasolni alpolgármesternek aki már kétszer is csak 3 szavazatot kapott ( a saját szavazatával együtt) ?
Mi ez ,ha nem csúfság és mutatványos bódé?
Végezetül : Még mindíg nincs szmsz, és ebben nem csak Csige a hibás. Mivel egy hónapot csúszik a döntés én is javaslok.
Ha már annyira ragaszkodik a Polgármester a szociális hatáskörökhöz adják meg neki a jelenlegi hatályos mellé az un. átmeneti segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi segély hatáskörét is. Bár a keretösszegről nem most lesz szavazás hanem a költségvetésnél ,de akkora keretet legalább megérdemel mint az előző ciklus Szociális Bizottsága.

Hajdúdorog

(Janika, 2010.12.04 12:47)

A képviselőknek gratulálok!
Végül is miért legyen a bizottságokba olyan ember, aki nem pártkatona, hanem szakember?
Az egésznek az a pikantériája, hogy a 'kedves képviselők' választották meg igazgatónak Körtefái Istvánt, mert ő az alkalmasabb, most meg még szakembernek sem tekintik?
Ugyanez mondható el Koronánéról. Éveken keresztül kiválóan tevékenykedik szociális szakemberként, most meg inkább olyannak adtak szakembernek járó beosztást, aki azt sem tudja, hogy a szociális dolgokat eszik-vagy isszák?
Na így kell csúfságot tenni Hajdúdorogon!!!
És még mondja valaki, hogy nem politikai döntés született!!!

várható

(Zoli, 2010.11.30 13:09)

Várható volt, hogy fájni fog pár embernek, hogy egyre többen nézik a testületi üléseket, és már is támadás éri az oldal szerkesztőjét. Jobb volt nekik addig, amíg csak azt és úgy tudta a nagyközönség, ahogyan ők azt a Dorogi Újságban leírták. Véleményem szerint éppen ideje volt már, hogy mindenki számára elérhető legyen. Mindenki el tudja dönteni, hogy meg akarja e nézni vagy sem, hogy ki veszi komolyan a rábízott feladatot a képviselők közül, hogy ki az aki tartalmas munkát végez, és ki az aki csak formalitásokkal húzza az időt és felesleges vitákat idéz elő.
Próbálja már meg párttól függetlenül minden képviselő legalább egy ülésen, hogy csak a munkára koncentrál és nem személyeskedik. A vita sok esetben szükséges és velejárója az ilyen eseményeknek, de nem az ilyen értelmetlen, gyerekes viták amik itt zajlanak.

Összefogás emberek!

Hajdúdorog

(Petrován Pál, 2010.11.29 20:32)

Egyébként meg akinek van kábel tévéje, azok már régen megnézhették a tévébe a felvételt, (sajnos) előbb, mint ahogyan ezen a weblapon felkerül .

Hajdúdorog

(Petrován Pál, 2010.11.29 20:29)

Csak egy megjegyzés :
Szerintem a legfontosabb az, hogy akik nincsenek ott a képviselő-testületi ülésen azok is láthassák, hallhassák, hogy mi az, amiről felettünk, Hajdúdorog polgárai felett vagy érdekében döntenek.
Gondolom azok akik ott voltak, azok amúgy is hallották az elhangzottakat.

Az igaz mondás ás a sánta kutya

(feldmajer, 2010.11.29 18:52)

Pálnak gratulálok a dicsérethez!
A Kt ülés: Az igaz mondás és a sánta kutya.
Az első részben(2 perc 51-nél)Tóth Mihály azután érdeklődik Csige Tamástól ,hogyan lehet az , hogy Petrován Pál már két testületi ülés felvételét is megkapta, míg a képviselők még egyet sem. (pedig ez szokás volt az előző ciklusban).
A válasz több sebből vérzik, és ekkor nagyon méltányosan fogalmaztam! ( 3 perc 29-től)
Csige azt mondja, hogy kevesebb dvd-t kaptak mint amennyit kértek és ezek másolását meg kellett oldaniuk, és pontosan ezért volt az , hogy aki hamar hozzá akart jutni a Kt ülés felvételéhez, Pál objektív és független honlapján ezt megtehette. Mondja a város polgármestere. Válaszolt Pál helyett…öngól.
NA DE!
Ezen a honlapon már 2010. október 20-án „feltöltésre” került az október 12.-ei Kt ülés! Tehát ekkor már Pál birtokában volt az anyag. Feltételezem , hogy Hajdúdorogon a hivatal kapja meg előbb a Kt. felvételeket és nem Pál.
Az én dvd/cd íróm (kb 3500 Ft-os) egy fullos dvd-t 8 perc alatt lemásol. Tóth Mihály a kérdést november 23.-án tette fel.
Külön érdekessége a felvételnek még Csige nyílt, zavartalan szemkontaktusa (szemrebbenés nélküli) a nyilvánvaló lehetetlenség megmagyarázása közben.

Hajdúdorog

(Petrován Pál, 2010.11.29 13:58)

Tisztelt Polgármester úr!

Nagy örömömre szolgált, hogy weblapjaimat a hiteles tájékoztatás eszközeként emelte ki. Valóban ragaszkodom ahhoz, hogy minden egyes cikk, ami megjelenik akár a feleségem weblapján a www.hajdudorog.eoldal.hu weblapon, akár a sajátomon a www.szavazhat.eoldal.hu weblapon, a lehető legpontosabban és legkorrektebbül jelenjenek meg az információk.

Természetesen ettől függetlenül bizonyára előfordulnak stilisztikai, vagy helyesírási hibák, de szerintem ez a lényegen nem változtat: igyekszünk Hajdúdorog lakosságát tájékoztatni lehetőségeinkhez mérten, a lehető legbővebben és legpontosabban.

Azt azért szeretném leszögezni, hogy számunkra nem a politikai hovatartozás a lényeg, hanem - mint ahogyan azt Polgármester úr is egyértelműen kijelentette -, a hiteles tájékoztatást tartjuk szem előtt.

További sok sikert kívánok Polgármester úr a munkájához és nem utolsó sorban sok sikert kívánok minden a városért tenni akaró képviselőnek is !

Üdvözlettel: Petrován Pál MODERÁTOR