Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IVS - 2. A város szerepe a településhálózatban

2010.10.29
___________________________________________________________________________ 
  
  
___________________________________________________________________________
 
  
2. A város szerepe a településhálózatban
   

________________________________________________________________________

  
2.1. A város helye a Nagyalföldi településszerkezetben

 
A város földrajzi fekvése
Hajdúdorog, Hajdú-Bihar- megye 8. legnagyobb – 9281 fős – lakosú városa, a megye észak-keleti részén fekszik. Területe 10.065 hektár. Debrecentől közúti távolsága, 41 km, Nyíregyházától 28,5 km. A területi körzetet, ahol a város található, három hajdúváros, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Hajdúdorog alkotja. Hajdúdorog hátrányos helyzetű, de a megye térszerkezetileg kedvezőbb, fejlettebb, urbanizáltabb részén található, – két megyeszékhely 50 km-es távolságon belül elérhető –, s jó talajadottsága és mezőgazdasági termelési klímája. 

Területe átmenetet képez a hajdúsági lösz és a nyírségi homok között. A város közigazgatási területének nagyobbik része a Hajdúhát lösszel, lösziszappal fedett hordalékkúp-síksági területéhez, míg a keleti, dél-keleti része a Nyugati- vagy Löszös Nyírség, szintén relatíve kis reliefű lösszel és löszös homokkal fedett hordalékkúp-síksági területéhez tartozik.
   
A város megközelíthetősége
A város országos léptékű közúti megközelíthetősége az M3-as autópálya megépítésével jelentősen javult, a település a hajdúnánási (8 km-re lévő) autópálya csatlakozáson keresztül érhető el. Debrecen irányában a Hajdúböszörmény – Hajdúdorog közötti alsóbbrendű út állapota nem megfelelő, felújítása tervezett.
Vasúti megközelíthetősége a Debrecen – Tiszalök mellékvonalon keresztül lehetséges. A vasútállomás a város déli szélén található. A vasúti szolgáltatás a mellékvonalon versenyképtelen, a menetidő 59 perc Debrecen – Hajdúdorog viszonylatban, a mellékvonal jövőképe alacsony forgalma miatt bizonytalan. A mellékvonallal kapcsolatban pozitívumként említhető, hogy a Debrecen város elővárosi vasúti kötöttpályásrendszer fejlesztési tervekben szerepel az érintett vasúti vonalszakasz.
   
A város helye a településszerkezetben
Hajdúdorog a Debreceni és a Nyíregyházi Agglomerációkon kívül, annak határain fekszik. A városi funkciókat tekintve a középfokú központi funkciókat lát el, hasonlóan a többi hajdú- városhoz. Vonzáskörzettel nem rendelkezik. A városi funkcióinak elsődleges célcsoportja a helyi lakosság, azonban – pl. Nyíregyháza közelsége miatt – jelenleg is van rá példa, hogy a helyben működő termálstrand szolgáltatásait a Nyíregyházáról érkező nyugdíjasok igénybe veszik.

Kép A középfokú központ városi szerepkör ellátásában jelentős funkcióhiányt görget maga előtt, pl. a helyi foglalkoztatás mértéke alacsony, nincs vonzáskörzetbe tartozó, község aprófalu vagy tanyaközpont.

A közigazgatást tekintve Hajdú-Bihar megyéhez tartozik a település, de Nyíregyháza közelebb fekszik a városhoz, ez elsősorban a lakossági vásárlóerő mozgásában mutatkozik meg.

   

Városfejlesztés szempontjából kiemelendő
tendenciák, javaslatok, megjegyzések összegzése:
   
Az M3-as autópálya – hajdúnánási kapcsolat – megépítésével jelentősen javult a város közúti elérhetősége. A két megyeszékhely agglomerációjának határán fekvés előnyeit ki kell használni a településnek, pl. a turisztikai szolgáltatások fejlesztése területen.
________________________________________________________________________


2.2. A város vonzáskörzete

Kép Hajdúdorog város vonzáskörzettel nem rendelkezik, a Hajdúböszörményi kistérségbe tartozik. A Hajdúböszörményi kistérség országosan is egyedinek nevezhető jellemzőkkel rendelkezik: csak városi rangú településekből áll, a három hajdúváros településeinek városi funkciói azonos szintűek és befelé érvényesülnek, a kistérség kohéziós energiája alacsony. Főleg Hajdúnánás és Hajdúdorog közötti kapcsolatban figyelhető meg szorosabb érdekegyeztetési- együttműködési folyamat, mivel Hajdúböszörmény a – hivatalosan még ki nem jelölt – Debreceni Agglomerációba tartozik, Hajdúböszörmény társadalmi-gazdasági életében már erősen érezhető Debrecen melletti fekvés.

 

A város vonáskörzettel nem rendelkezik. A Hajdúböszörményei kistérségben alacsony a települések közötti térszerkezeti lehetőségek adta kohézió. Legalább a hajdúvárosok összetartozását jelző együttműködést fejleszteni kellene a jövőbben a kistérségben, pl. turizmus területén.

________________________________________________________________________

2.3. A város szerepe a térségi munkamegosztásban

Az Észak-alföldi Régió Stratégiai 2007-2013 Programjában Hajdúdorog a „felzárkóztatásra váró térségek/ A környéken élők számára kistérségi központként szolgáló települések” településszerkezeti kategóriába van besorolva, ezzel szemben Hajdúböszörmény, Hajdúnánás a „dinamizálható központok jelentősebb vonzáskörzet nélkül” tervezési kategória csoportba tartoznak. 
 
Az Észak-alföldi Régió Stratégiai Programjának tervezési kategória hierarchiája a következő:

1.   Dinamikus és dinamizálható térségi központok jelentős vonzáskörzettel.
2.    Dinamizálható központok jelentősebb vonzáskörzet nélkül. (Hajdúböszörmény, Hajdúnánás)
3.     Felzárkóztatásra váró térségek (Hajdúdorog).

A megyében, a környéken élők számára kistérségi központként szolgáló települések csoportba tartoznak a következő települések: Ártánd, Biharkeresztes, Derecske, Egyek, Földes, Hajdúdorog, Hortobágy, Kaba, Komádi, Nádudvar, Nyíradony, Polgár, Tiszacsege.
 
A besorolással csak részben lehet egyetérteni, mivel Hajdúnánás a közelben fekvő Hajdúdorog számára, mint város, nem lát el, tőle nem vesz át városi funkciókat. Ezért nehezen értelmezhető a három hajdúváros szétválasztása a besorolásánál.

A lakosságszám alapján történő megközelítés talán közelebb visz minket a településszerkezeti besorolás megértéséhez; Hajdúböszörmény 30 ezres, Hajdúnánás 20 ezres középvárosi kategóriába sorolható, ellenben Hajdúdorog a kisvárosok csoportjába tartozik.

A város térségi munkamegosztásban alacsony népességszámú vonzáskörzete/lakosságszáma miatt nem játszik meghatározó szerepet.

A város térségi munkamegosztásban alacsony népességszámú vonzáskörzete/lakosság-száma miatt nem játszik meghatározó szerepet. Az Észak-alföldi Régió stratégiai 2007-2013 programjában Hajdúdorog „A fel-zárkóztatásra váró térségek/A környéken élők számára kistérségi központként szolgáló települések” településszerkezeti kategóriába van besorolva.

___________________________________________________________________________ 

  
  
___________________________________________________________________________