Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IVS - 1. Vezetői összefoglaló

2010.10.29
___________________________________________________________________________ 
  
  
___________________________________________________________________________

1. Vezetői összefoglaló
 
Helyzet értékelés fontosabb megállapításai
 
Hajdúdorog, mint Debrecen után a megye 8. legnagyobb – 9281 fős – lakosú városa, Hajdú-Bihar megye észak-keleti, ritkán lakott térségében fekszik, 10065 hektár közigazgatási területtel, Debrecentől észak-nyugati irányban, 36 km távolságra.

A város az Észak-alföldi Régió Stratégiai Programjában „felzárkóztatásra váró térségek” tervezési kategóriába van besorolva, a térségi munkamegosztásban nem játszik meghatározó szerepet, népességmegtartó ereje csökkent az elmúlt években.

Hajdúdorog város gazdasága a rendszerváltás előtt erős mezőgazdasággal rendelkezett, valamint a helyi foglalkoztatásban jelentős szerepet töltöttek be az ide telepített feldolgozóipari üzemnek. A rendszerváltás után a mezőgazdaságban, elsősorban az élelmiszeripari feldolgozásra termesztett növények felvásárlásának drasztikus visszaesése miatt, jelentősen csökkent a foglalkoztatás, a feldolgozóipari üzemek pedig sorra szüntették be tevékenységüket.

Az alacsony helyi foglalkoztatási színvonal, és az ehhez társult gazdasági válság miatt a társadalmi-szociális problémák növekedtek a városban az elmúlt két évben.

Hajdúdorog több olyan egyedi előnnyel, adottsággal rendelkezik, melyekre építeni lehet a város fejlesztését. Ezek a következők: Görög Katolikus Egyház országos központja, minősített jó minőségű termálvíz, két megyeszékhelyhez fogyasztói piaca mellett 35-25km-re fekszik a város, autópálya kapcsolat, jelentős 14,5 ha önkormányzati tulajdonban lévő rekreációs fejlesztési terület, város szélén jó logisztikai adottsággal rendelkező ipari terület, a fejlesztésekhez a megfelelő kapacitású helyi szabadmunkaerő rendelkezésre áll, átlagbérek a befektetők számára kedvezőbbek a megyeszékhelyek munkabéreinél, hajdúvárosi országos ismertség.  
 
Városrészek kijelölése

1.sz. Városközponti városrész
utcák szerinti lehatárolása: (Toborzó u. - Akácfa u. - Régi Tokaji út - Füzes u. - Tokaji út - Csonka u. - Keleti u. - Domb u. - Hétút u. - Böszörményi út - Fogadó u. - Toborzó u.)

2.sz. városrész
az 1.sz. városrészt körbe ölelő városi területek a belterület határáig ( a külterületekkel együtt).

3.sz. városrész:
ipari területek: (Sportpálya területe - Böszörményi u., Dohánybeváltó u. közötti önkormányzati területek, az ipari parkhoz csatlakozó magánterületek - a vasúti pálya külterület felőli oldalán kijelölt GIP terület. )  
Szegregált területek a városban (2001-es KSH adatok alapján)

1. szegregátum:
belterületi határ – Tokaji út – Petőfi S. u. – Homok u. – Gyep u. – Kurucz u. – Újtemető u. – belterületi határ

2. szegregátum:
Kórház u. – Nyárfa u. – belterületi határ

3. szegregátum:
Balogh Sándor u. (egyéb belterület)
 
A város jövőképe
Hajdúdorog város a település arculat, a helyi gazdaság, a turisztikai attrakciók, a szolgáltatások, a közlekedési és lakóövezeti infrastruktúra fejlesztésével, – kihasználva a két megyeszékhely közeli fekvését – dinamikusan fejlődő, lakosságszámban gyarapodó, történelmi-vallási hagyományaihoz méltó, modern hajdúváros kíván lenni. 
A jövőkép elérése érdekében a városban bővíteni kell a foglalkoztatást, a helyi adottságokra építő gazdaságfejlesztéssel.  
 
Helyi gazdaságfejlesztés prioritásai

I.    Versenyképes turisztikai iparág kiépítése Hajdúdorogon.
A turizmus két kiemelt fejlesztési területe a városban az egészségturizmus/ egészségipar/ gyógyturisztikai szolgáltatások és a vallási turizmus.
A turizmushoz kapcsolódhat pl. nagy hagyományokkal bíró helyi mezőgazdasági termelés bio- élelmiszerekkel, a kézműves ipar, gyógynövénytermelés stb.. A kiépített turisztikai szolgáltatásoknak komplettnek kell lenniük és a városra jellemző egyedi tulajdonságokkal kell rendelkezniük.
 
II.    Helyi ipari park fejlesztése. Cél a korszerű, jó megtérülési körülményeket biztosító befektetési, ipari környezet megteremtése a helyi KKV és ipari befektetők részére.

III.    Városközpont funkcióbővítő fejlesztése, a helyi kisvállalkozások számára teremti meg új üzletek nyitásának lehetőségét, ezen kívül hozzájárul a város arculatának, a lakosság identitás tudatának és szolgáltatásokkal való ellátásának fejlesztéséhez. 

IV.    Felnőtt átképzés - szakképzési rendszer fejlesztése, átalakítása. A gazdaságfejlesztés szükséges kiegészítő eleme a helyi képzési rendszer fejlesztése.
A gazdaságfejlesztés a következő akcióterületekre koncentrálódik a városban.
 
Akcióterületek kijelölése:

I. számú: Városközponti akcióterület
Akcióterület utcák szerinti lehatárolása: Füzes u. – Akácfa u. – Toborzó u. – Fogadó u. – Böszörményi u. – Domb u. – Keleti u. – Csonka u. –  Füzes u.
Akcióterületi fejlesztés célja: a városközpont funkcióhiányosságainak a megszüntetése, a helyi szolgáltatásban érdekelt kisvállalkozói réteg fejlesztése.

II. számú akcióterület: Ipari park
Akcióterület utcák szerinti lehatárolása: Sportpálya területe – Böszörményi u., Dohánybeváltó u. közötti önkormányzati területek, az ipari parkhoz csatlakozó magánterületek – a vasúti pálya külterület felőli oldalán kijelölt GIP terület.
Akcióterületi fejlesztés célja: helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés.

III. számú akcióterület: Turisztikai-rekreációs akcióterület.
Akcióterület utcák szerinti lehatárolása: Vércse u. – Rákóczi u. – Méntelep u. – strand külterület felőli határa, Rákóczi-kert- Vércse u.
Akcióterületi fejlesztés célja: a turizmus, mint szolgáltató iparág erősítése a településen, munkahelyteremtés.
 
Anti-szegregációs program
Az önkormányzat a város minden szegregált területén megtartó típusú rehabilitációs programot tervez anti-szegregációs eszközök alkalmazásával.

Városfejlesztési szervezet
A városfejlesztés operatív feladatait önálló, az ipari park fejlesztési-üzemeltetési feladatainak ellátására alapított önkormányzati gazdasági táraság fogja ellátni.
 
Partnerség
Az IVS társadalmasítása három lépcsőben valósult meg a településen. Júniusban a város honlapjára felkerült egy IVS akcióterületi fejlesztéseket tartalmazó dokumentum, melyet a képviselőtestület előzetesen jóváhagyott. Közmeghallgatás keretében ……..-án a polgármester tájékoztatta a lakosság megjelent képviselőit az IVS-ben tervezett fejlesztésekről, a részvevők elmondták véleményüket  (Közmeghallgatás jegyzőkönyv: 5.számú melléklet), továbbá civil szervezetek véleményét is megkérte az önkormányzat (Civil szervezetek írásos véleménye: 5.számú melléklet), melyet figyelembe vettünk a végleges  IVS változat kidolgozásakor.     
___________________________________________________________________________ 
  
  
___________________________________________________________________________