Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2010.10.28
________________________________________________________________________ 
  

________________________________________________________________________

 

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Kép

 

Hajdúdorog
Tervezet
2010

________________________________________________________________________

KÉSZÍTETTE:
Koncept 2000 Bt.  Dr. Szabó Attila  közgazdász

IVS Hajdúdorog Város részéről projektvezető:
Csige Tamás polgármester

Az IVS készítésében közreműködő önkormányzati szakértők:
Kiss Péter műszaki osztályvezető
Kiss Ferenc műszaki osztály építéshatósági ügyintéző
Farkasné Jurás Zsuzsanna Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat vezető
Szalka Bettina pályázati referens
Galamb Mária igazgatási osztályvezető

________________________________________________________________________

Tartalomjegyzék
 

_______________________________________________________________

3. Város szintű helyzetértékelés
3.1. Városszerkezet
3.1.1. A városszerkezetet meghatározó tényezők elemzése, városszerkezeti problémák.


3.2. Gazdaság

3.2.1. A város gazdaságának szerkezete, húzó iparágak
3.2.2. Turizmus
3.2.3. Helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei és eszközei3.4. Települési környezet

3.4.1. Természeti környezet
3.4.2. Épített környezet
3.4.3. Lakásállomány
3.4.4. Település-infrastruktúra
3.4.5 Közlekedés
3.5. Közszolgáltatások
3.5.1. Oktatás
3.5.2. Szociális ellátás
3.5.3. Egészségügyi szolgáltatások
3.5.4. Közigazgatás
3.5.5. Sport, kultúra
3.6.1. Korábbi fejlesztések tanulságai, eredményei

_______________________________________________________________

4. SWOT elemzés

_______________________________________________________________

5. Városrészek elemzése
5.1. Városrészek kijelölése
5.2.1. I. számú városrész (városközpont)
5.2.2. II. számú városrész (lakóövezet)
5.2.3. III. számú városrész (ipari terület)

_______________________________________________________________

6. Szegregált területek elemezése,
anti-szegregációs helyzetértékelés alapján

6.1. Szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetet területek lehatárolása
6.1.1. A 2001-es népszámlálási adatokon alapuló szegregációs mutató
6.1.2. Segélyezési adatokon alapuló szegregációs mutató
6.2. A lehatárolt területek helyzetelemzése
6.2.1. Városszerkezeti elhelyezkedés
6.2.2. Szegregátum kialakulásához és fennmaradásához vezető okok
6.2.3. Demográfiai és szociális helyzet bemutatása
6.2.4. Lakáskörülmények
6.2.5. Infrastruktúra
6.2.7. Közszolgáltatások elérhetősége
6.2.7.1. Szociálpolitika
6.2.7.2. Lakáspolitika
6.2.7.3. Oktatáspolitika
6.2.7.4. Képzési - foglalkoztatási politika
6.2.8. Megvalósított fejlesztések a szegregátumok területén
6.2.9.  Tervezett fejlesztések és egyes ágazati politikák szegregációs hatásainak felmérése

_______________________________________________________________

7. Funkcióellátottság ismertetése
a városban és a városrészekben

_______________________________________________________________

8. Stratégia
8.1. Jövőkép, városfejlesztés célrendszere
8.2. A Város és városrészek háromszintű célrendszere.
8.3. Akcióterületek kijelölése, célok elérését biztosító fejlesztések
8.4. Akcióterületi fejlesztések
8.5. Akcióterületek pénzügyi terve
8.6. Akcióterületek fejlesztési sorrendje, ütemezése, kiemelt akcióterület meghatározása

_______________________________________________________________

9. Fenntarthatósági szempontok
9.1. Fenntartható környezeti fejlődés programja
9.2. Anti-szegregációs program
9.2.1. Lakhatási integráció biztosítása
9.2.2.Mobilizációs program
9.2.3.Oktatási integráció
9.2.4. Érintett lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerő piaci integrációjának elősegítése
9.2.5. Szociális ellátórendszer
9.2.6. Egészségügyi programok
9.2.7. Közösségfejlesztési programok
9.2.8. Széleskörű partnerségi kapcsolatok kialakítása
9.2.9. Összhang a városfejlesztési dokumentumaival
9.2.10. Az anti-szegregációs program beavatkozásait tartalmazó táblázat

_______________________________________________________________

10. Stratégia külső és belső összefüggései
10.1. Stratégia külső összefüggései
10.2. Stratégia belső összefüggései

_______________________________________________________________

11. Kockázatok elemzése

_______________________________________________________________

12. Megvalósítás eszközei
12.1. Célok elérést szolgáló, nem beruházás
jellegű önkormányzati tevékenységek

12.2. Városfejlesztési szervezet
12.3. Településközi koordináció
12.4. Ingatlangazdálkodási koncepció

_______________________________________________________________

13. Partnerség
_______________________________________________________________

14. Monitoring

________________________________________________________________________

Felhasznált irodalomjegyzék - Mellékletek
1. sz. melléklet: Segélyezési adatok városrészek / szegregátumok / utcák szerint
2. sz. melléklet: Közoktatási és Esélyegyenlőségi Terv helyzet megállapítása, intézkedései.
3. sz. melléklet: Funkcióelemzés táblázat.
4. sz. melléklet: Térképek.
5. sz. melléklet: IVS társadalmasításának dokumentumai.
6. sz. melléklet: Akcióterületenkénti ingatlangazdálkodási koncepció. 

________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________