Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Képviselő-testületi ülés – 2010. szeptember 14.

2010.09.23

 

Képviselő-testületi ülés 

2010. szeptember 14.


Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 14-én tartotta a 2006-2010. évi ciklus utolsó ülését.


Az ülés elején Csige Tamás szóban kiegészítette a polgármesteri jelentését a 2010. szeptember 11-i máriapócsi látogatásával, amikor a Máriapócsi Kegytemplom újraszentelésén vett részt.


Debreceni Csaba képviselő lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban több kérdést is megfogalmazott. Érdeklődött az iránt, hogy a Kiemelkedően Közhasznú Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület által nemrég felújíttatott feszület munkálatait miért hajdúnánási vállalkozó végezte, továbbá a megelőlegezett összeg megérkezett-e már a számlára. Megjegyezte, hogy a város honlapjával kapcsolatosan határozat született arra vonatkozóan, hogy a bizottságok és testületi ülések jegyzőkönyvei is kerüljenek fel a város honlapjára. Az elmúlt három hónap során azonban nem kerültek fel sem a jegyzőkönyvek, sem a nyílt ülések anyagai.  

Papp Tibor az OKIN megvásárlása kapcsán a konstrukció megvitatásának időpontja után tudakozódott. Illetve tudomására jutott, hogy a DivatRuházat 92 Kft. tulajdonosa levélben fordult a polgármesterhez, melyben megvételre ajánlotta fel volt papírgyár épületét, ám erről a testület nem kapott információt.


A polgármester a feszület felújítása kapcsán beszámolt arról, hogy az elszámolás folyamatban van, az összeg egy része már visszautalásra került. A felújítását pedig minden bizonnyal az egyesület a legkedvezőbb ajánlatot tevő cégre bízta. A jegyzőkönyvek valóban nem kerültek fel a weboldalra. Bízik benne, hogy a következő ciklust már úgy kezdik meg, hogy a technikai lehetőségek biztosítottak lesznek, majd hozzátette, hogy a könyvtárban ezek az anyagok eddig és ez után is megtekinthetőek nyomtatott formában. A Papp Tibor kérdésére reflektálva elmondta, hogy valóban megkereste Nagy György, akihez elirányított egy befektetőt. Az OKIN-nal kapcsolatban is több érdeklődő kapcsolatba lépett az önkormányzattal, ám a cég részéről még nem érkezett meg a konkrét szerződés tervezet. Az új képviselő-testületnek lesz lehetősége ebben az ügyben dönteni.


A polgármester egy-egy emlékplakettel ajándékozta meg képviselőtársait és jegyző asszonyt a 2006-2010-es ciklus alatt végzett munkájuk emlékére.


A testület a fenti kiegészítéssel és magyarázatokkal elfogadta a polgármesteri jelentést !


Elfogadásra került Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésének első félévi végrehatjásáról szóló beszámoló. A Képviselő-testület 2006-2010. évi munkájáról készült beszámolót Csige Tamás polgármester számos ponton kiegészítette. Megköszönte a közbeszerzési bizottság munkáját, és belefűzte azt, hogy a Bihari Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás tagja lett a város.

Elmondta, hogy az Önkormányzat által üzemeltetett intézményrendszer fenntartásához, fejlesztéséhez sikerült külső forrásokat elnyerni. Az infrastrukturális fejlesztések mellett sok szakmai továbbképzésre nyílott lehetőség. Az ivóvízbázis védelmére már sikerült forrásokat nyerni, de folyamatban van az ivóvízminőség javítására vonatkozó pályázat is.  A szennyvízelvezető rendszernek az utóbbi évben jól látható volt az eredménye, ám komoly problémákat okozott a felszámolásra váró oxidációs tó. A napokban érkezett az értesítés, hogy a probléma orvosolására 109 milliót nyert az Önkormányzat. Az elindított szennyvíz program ezzel végre lezárásra kerülhet. A helyi utak fenntartása kapcsán jó örökséget kapott a város, ugyanis új szilárd útburkolattal lett ellátva, mely ebben a ciklusban az állagmegóvásra kellett figyelmet fordítani. A padkák megigazítása folyamatosan zajlik. Közvilágítás tekintetében lezárult az a beruházás mely a közvilágítás korszerűsítését hivatott megvalósítani. Szolgáltató váltással elértük, hogy érdemileg kevesebbet kelljen fizetni az energiáért. A Strandfürdő tekintetében a ciklusban olyan volumenű lehetőség, amely a téliesítését szolgálta volna nem állt rendelkezésre, így e mellett a szolgáltatások színvonalát igyekeztek emelni. Strandfoci pálya épült, illetve a fürdő előtt a fiataloknak görkorcsolyapályát és kosárlabdapályát alakítottak ki. A Strandfürdő fejlesztését szolgálja a jövőben épülő 40 férőhelyes ifjúsági szálláshely kialakítása is, melyre közel 50 milliót nyert az Önkormányzat. A területrendezés kapcsán új rendezési tervet fogadott el a város, mely zömében lakossági igények szerint lett összeállítva. A tervek elkészültek, amennyiben ezekre forrást tudnak szerezni, úgy a kívánt fejlesztések megvalósulhatnak. Elkészült a város Integrált Városfejlesztési Stratégiája is, melynek a későbbiekben benyújtott pályázatok során veheti hasznát a város. A fejlesztési feladatok tekintetében az elmúlt ciklusban minden intézményre sikerült figyelmet fordítani. A hulladékrendezés tekintetében sikerült a Fehértói úti szeméttelepet teljes mértékű rekultiváció alá vonni. Az illegális szemétlerakást részben közmunkásokkal, részben lakossági akciókkal igyekeztek felszámolni. A közművelődési feladatok kapcsán a város rendkívül nagyot lépett előre, hiszen sikerült olyan rendezvényeket meghonosítani, amelyek a város jó hírnevét adják tovább. Sportélet tekintetében több sportlétesítmény került kialakításra illetve megalakult a Hajdúdorogi Hagyományőrző Íjász Egyesület és a Hagyományőrző Lovas Egyesület. Pénzügy és vagyongazdálkodás kapcsán nehéz helyzetben volt az Önkormányzat, többek között az előző ciklusból hátra maradt hosszú távú kötelezettségek tekintetében. Az intézményrendszerekben megállt az a folyamatosan emelkedő tendencia, ami a kiadásaik növekedését jellemezte. Ez annak köszönhető, hogy az intézmények maradéktalanul teljesítették a testület által kért megtakarítási rendet. Ez nyújtott garanciát arra, hogy a város a kötelezettségeit teljesíteni tudta és tudja. A Polgármesteri Hivatal igyekezett a kintlévőségek tekintetében is eredményeket elérni. Szerteágazó társadalmi kapcsolatokat sikerült kiépíteni és ápolni az elmúlt időszakban, a civil szervezeteink tevékeny részesei voltak a városban zajló eseményeknek, programoknak. Megköszönte mindazoknak az együttműködését, akik a város javát szolgálták munkájukkal.


Papp Tibor képviselő a testvérvárosi kapcsolatok terén az iránt érdeklődött, hogy lát-e esélyt arra, hogy ezek a kapcsolatok a kulturális, csereüdülési kapcsolatokon túlmenően más, gazdasági előnye is legyen a város számára. A polgármester elmondta, hogy volt próbálkozás a romániai Stei városával erre vonatkozóan. Több gazdasági szereplőnek is lehetőséget adtak bemutatkozni a vállalkozói napokon. Tapasztalta, hogy a gazdasági kapcsolatokat az Önkormányzat részéről befolyásolni nem könnyű, támogatni, serkenteni ösztönözni lehet, de hogy milyen gazdasági kötelék születik, az csak a feleken múlik, abban hogy ki miben lát fantáziát. Próbáltak pályázatokat beadni, melyek mindez idáig nem jártak sikerrel. Ezt a kérdést a Képviselő testület nem tudja megoldani, maximum szerepet tud benne vállalni. Jó elképzelés volt, hogy mezőgazdasági város lévén a termékfeldolgozó üzemet lehetne létrehozni, ám mindez elképzelhetetlen a gazdák szerepvállalása nélkül. A piac kiszámíthatatlansága, a termelők elkeseredettsége nagyobb probléma. A lehetőséget és az alapfeltételeket azonban minden eszközzel igyekeznek biztosítani.


Polgármesteri Elismerő Oklevelet nyújtott át Csige Tamás Dr. Szabó Miklósnak, akinek a 20 éves, képviselői munkásságának elismerését határozatban is megerősítette a testület.  


A képviselő úr örömmel fogadta az elismerést. Mindegyik testület munkáját sikeresnek ítélte meg, hiszen ma a város jobb helyzetben van, mint korábban. Köszönetet mondott minden testületi tagnak, amiért egyenlő partnerként tekintettek rá. Kiemelte, hogy nem vonul vissza a közélettől, míg egészsége engedi irányítani fogja a Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítványt, mely ma is Hajdúdorog egyik legnagyobb foglalkoztatója. 


Több képviselő nehezményezte a beszámolóban szereplő egyik mondatot, mely egyes képviselők munkáját minősítette: „Sajnos a települési képviselők nem minden esetben tudták politikai hovatartozásukon felülemelkedve meghozni döntéseiket szemben a város, a lakosság érdekeivel.” A beszámolót a polgármester kiegészítéseivel, a sérelmezett mondat elhagyásával fogadta el a testület.


Elfogadásra került a GAMESZ I. félévi tevékenységéről készült beszámoló. A polgármester hozzáfűzte, hogy ez elért eredményekhez a közmunkaprogram résztvevői jelentősen hozzáhárultak.


Módosították a települési mezei őrszolgálatról, mezőőri járulékokról szóló 12/1998. (VII.27.) KT. rendeletet. A pontosítás a járulékok beszedésének dátumát érintette, mely szerint minden év május 31-ig és november 30-ig esedékes befizetni a mezőőri járulékot.


Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztálya szakmai véleményt alakított ki a gyermekvédelmi tárgyú rendeletek, a gyermekvédelmi támogatás megállapításának szabályairól szóló 1/2006. (I.20.) KT rendelettel kapcsolatban. A rendelet a tervezetben foglaltak szerint több paragrafusban is módosítva lett.


Az Idősek Klubjának intézményvezetője, Korona Imréné felülvizsgálta, illetve módosította az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint a szakmai programját. Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a szociális szolgáltatók és intézmények, amelyek rendelkeznek ágazati azonosítóval, minden fontos dokumentumon, statisztikai adatszolgáltatáson kötelesek feltüntetni azt. Fenti dokumentumokat a tanyagondnoki szolgáltatással, illetve annak ellátásából adódó feladatokkal, tényekkel, valamint az ágazati azonosítóval is kiegészítette az intézményvezető. A módosítását a testület elfogadta.


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozásról és a pályázatok elbírálásnak elveiről is szavaztak. Az előterjesztést egyhangúan fogadták el. A pályázatokat 2010. október 29-ig lehet benyújtani. A polgármester bízik abban, hogy az előző évekhez hasonlóan sokan fogják igényelni és elnyerni ezt a támogatási formát.


Elfogadták a Szent Bazil Oktatási Központ részéről benyújtott szolgálati lakások és garázsok iránti kérelmet, és egy másik szociális bérlakás bérleti szerződését is meghosszabbították. A Toborzó utcán található, gyakorlókertként használt ingatlan értékesítéséről ismét döntés született. A vásárló felek új megállapodást kötöttek a telek felosztása kapcsán, ezért módosultak az ingatlanrészek arányai.


Lemondott elővásárlási jogáról a Képviselő-testület két ingatlan kényszerértékesítése kapcsán. Nem nyert megerősítést az előterjesztés azon pontja, miszerint határozatlan időre lemond minden kényszerértékesítés során, a települési önkormányzat részére fennálló árverésen gyakorolható elővásárlási jogáról.


„Zápor-tározó” létesítéséről hoztak határozatot, mely az előzetes számítások szerint 3000 m3 szennyvíz fogadására lenne alkalmas. A létesítményre azért van szükség, mert az esős időszakokban a hajdúnánási szennyvíztisztító nem tudja fogadni a megnövekedett vízmennyiséget. A Képviselő-testület megbízta a GAMESZ-t a „Zápor-tározó” létesítésének előkészületeivel és a legoptimálisabb hely megjelölésével.


Elindították a közbeszerzést a „Hajdúdorog 0432 hrsz-ú területén található, felhagyott települési folyékony hulladék és szennyvíz fogadó tórendszer rekultivációja” című pályázathoz kapcsolódó beruházásra. A város határában fekvő „oxidációs tó” néven ismert vízgyűjtő terület rekultivációjára 109.044.000 Ft-ot nyert az Önkormányzat.


Csige Tamás polgármester a beiskolázás terheinek enyhítésére kezdeményezte a beiskolázási támogatás költségvetésbe való bevételét. Az előterjesztést a Képviselő-testület támogatta, így minden Hajdúdorogon állandó lakcímmel rendelkező tanuló részére. Az általános iskolai tanulók 2.000,-Ft/fő, a középfokú intézményekben tanulók 3.000,-Ft/fő, a felsőfokú intézményben tanulók 5.000,-Ft/fő összegre jogosultak.


Különfélék, egyebek napirendi ponton belül újabb bérleti szerződések meghosszabbításáról döntöttek. Az e-Kábel Kft. részére bérbe adták a Hajdúdorog Tokaji u. 12. szám alatt található önkormányzati helyiséget, illetve a Tokaji út 10. szám alatt önkormányzati bérlakás tetőzetének területén 4 m2 nagyságú területet, kábeltévé, internet, és kábeltelefon szolgáltatás céljából 2010. szeptember 6. és 2015. szeptember 6. közötti időszakra. Mivel a TvNetWork Nyrt lemond a bérleti jogáról a jogutódjának, az e-Kábel Kft-nek a javára, így nincs akadálya a szerződéskötésnek.


Hozzájárultak a Bihari Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás tagbővítésének kérelméhez, mely alapján jóváhagyták Martfű csatlakozási szándékát.


Engedélyezték a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, hogy energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújtson be, melynek önerejét a Hajdúdorog Város Önkormányzata és Intézményei 2010. évi költségvetés terhére biztosítja az Önkormányzat.


Megerősítették az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 7/2010. (IX. 13.) határozatát, melybe az alkalmazni kívánt szakfeladatok számát és megnevezését feltüntették, és a korábbi szakfeladatokon kívül még felvették a Víztermelés, - kezelés, - ellátás szakfeladatot a Társulási Megállapodásban meghatározott alaptevékenységének megfelelően.


A Kiemelkedően Közhasznú Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület kezdeményezett a IV. Hajdúdorogi Kulturális Napok rendezvénysorozat részeként 2010. szeptember 28-ára tervezett Muszka-halom (–domb) emlékhely ünnepélyes avatását, emléktábla elhelyezését. Az orosz hadsereg egy része 1849-ben Paskievics herceg vezetésével Dorog felé vonult, ahol egy pusztító pestisjárvány utolérte a haderőt és több száz áldozatot követelt.  A mai nevén Muszka-halomként emlegetett domb e katonáknak szolgál örök nyughelyéül.


Az ülés zárásaként Csige Tamás polgármester megköszönte a képviselőknek a 2006-2010. évi ciklusban végzett munkáját, és sok sikert kívánt az október 3-ai helyi önkormányzati választásokhoz. 


Mosolygó Marietta

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.